AZGIN ENİŞTEM

Eniştem Meral ablamı çok sert sikerdi ve her gece çığlık sesleri zevk seslerine karışırdı.Üst katta oturan eniştemin yatağı benim odamın üzerinde olduğundan, her konuşmalarını duyabiliyordum.Ablamın zevkle çığlık atması, azgın eniştem olduğu anlamına geliyordu belki.Hep nasıl bir sikiş yaptıklarını merak ettim durdum.Her akşam yemeğinden önce hava kararmadan, eniştemle birlikte koşu yapardık ormanda.O akşamda yine koşumuzu yapmak için ormana gittik.bu defa bira işi abartarak, ormanın derinliklerine kadar koştuk.çok yorulmuştuk ve dinlenmek için kendimizi çimlere attık.B?n bir t?r?f? uz?ndım çim?nl?rin ü?tün?.Enişt?m bir t?r?f?.S???iz?? duruy?rduk.Enişt?min ?klınd?n n?l?ri g?çirdiğini t?hmin ?d?biliy?rdum.Bir ?r? ?nişt?m gözünü b?n? dikti v? b?n? ç??kın?? b?kıy?rdu.S?nr? b?şını ku??ğım? k?ydu.Gökyüzün? b?kıy?rdu.Hiçbirş?y d?miy?rdu.Y?v?ş?? b???kl?rımı ?kş?m?y? b?şl?dı.H?şum? gitmişti.B???kl?rımı mın?ıklıy?rdu.??rk?n gözl?rini gözl?rim? dikti.Y?v?ş?? ?ll?rini yuk?rıl?r? d?ğru k?ydırdı.?mım? d?ğm??in? ?z k?lmıştı.N? y?????ğımı ş?şırmıştım.K?rşı g?l??m b?şk?l?rı duy???k, r?zil ?l???ktım.B?lki d? y?lnız?? b???kl?rımı ?kş?y???k.B?şk? birş?y y??m?y???ktı.T??ki gö?t?rm?dim.Bund?n ????r?t ?l?n ?nişt?m kül?tumun ü?tünd?m ?mımı ?kş?m?y? b?şl?dı.Ç?k h?şum? gitmişti.İçim bir tuh?f ?lmuştu.

Yorum yapın