Sohbet telefonları

becerili insanlar &#8220özgüven ve &#8220kibirarasında ki farkı fazla iyi bilirler.şahsınıza güvenin ve hiç kibre kapılmayın.Başarı sizce bir tesadüfmüdür?Kesinlikle hayır, talih yapıtı becerili olmuş asla kimse yoktur.Çalışsarak, uğraşarak , daima olarak planlı devinim ederek davranırlar.Onların bu başarıları maksadıyla belki de fefakarlıklarda bulunmuşlardır.Başarıyı gerçekten kendi çabaları ile kimselerden yardım almayarak başaran kişilerin, performansa saygıları çoktur.Ve onların yukardan bakma, insanları küçümseme ve beğenmeme gibi düşünceleri yoktur.Onların yalnızca yaşamda ki hedefi , başarmak ve şahsına ve insanlığa muhalif faydalı bir insan olmalarıdır.Çoğu başarıyı yakalmış kişilerin kibirli halleri de dikkatlerimizi çekmiyor değil.Onların bu hareketleri aslında onların gerçekte nasıl bir insan olduklarını bize anlatacaktır.İşinde doruk yapmış fakat insanlıkta dibe çökmüş kişilerin yaşamları boyunca memnun olabşleceklerini sanmıyorum.daima olarak kendilerini ön plana atmaları ve kendilerinden başkakimseleri görmek istemeleri onların kibirinden kaynaklanmaktadır.becerili olan kişilerin hayatlarında kiinsanları görmezden gelkerek bir hayat sürmeleri, onların sosyal çevrelerinde kimselerin olamayacağına işarettir.Özgüven demek , insanın kendisine ve yapabşleceklerine güvenmesi demektir.Bu şekilde yaşayarak yapacaklarından korkmadan davranmak, sonu ne yaparsa yapsın başarıniçin süreklimolarak uğraşmak onların tek amacıdır.Bu kişilerin yalnızca kendilerine güveni bulunmaktadır ve kibir nedir bilmezler.Sohbet telefonları, özgüven ve kibir arasında ki farkı anlatacak ve insanların kibirden uzakta bir yaşm sürmelerinin kendileri maksadıyla ne kadar fazla yararı olacağı hakkında muavin olacaktır.Başarı hiç rastlantı değildir.doğru başarı, başka insanların üstüne basarak ve onların hislerini sömürerek yaşanmaz.doğru başarı kendisinden diğer kişilerin de başarılıolabşleceklerini bilmeleri ve onlar maksadıyla de bir şeyler yapabilmenin gücüdür.Kibir insanın düşmanıdır ve içte içe yer bitirir.İnsanlığın ayıbı olarak kendini gösterir.İnsanlara yukarıdan bakan kişilerin bir gün kendilerinin de o baktıkları yerlere düşebileceklerini bilememeleri fazla yazıktır.

Yorum yapın